Slideabcentralsquare

Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án AB Central Square Nha Trang

Condotel AB Central Square - 44 Trần Phú Nha Trang tọa lạc tại vị KIM CƯƠNG 3 mặt tiền lớn, cam kết mua lại sau 5 năm + 10%GTCH